Khí công nghiệp là loại nguyên liệu khí được sản xuất để sử dụng trong Công nghiệp. Các khí công nghiệp chính là nitrogen, oxy, carbon dioxide, argon, hydro, helium và acetylene… CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÊ GIA là một công ty khí công nghiệp. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÊ GIA cung cấp tất cả các sản phẩm khí trên toàn quốc.

Ngành công nghiệp sản xuất ra khí này được gọi là ngành công nghiệp khí công nghiệp. Cũng bao gồm cung cấp thiết bị và công nghệ để sản xuất và sử dụng khí. Sản xuất của họ là một phần của ngành công nghiệp hóa chất. Ngành khí công nghiệp thường được xem là “hóa chất chuyên ngành”.

Sản phẩm

Khí Nitơ

Giá: Liên hệ

Khí CO2 Công Nghiệp

Giá: Liên hệ

Khí Oxy Công Nghiệp – Khí Oxy/ Khí Oxy Lỏng

Giá: Liên hệ

Khí Hidro Trong Công Nghiêp

Giá: Liên hệ

Khí Acetylene Trong Công Nghiệp

Giá: Liên hệ

Khí Argon Công Nghiệp/ Khí Argon Lỏng/ Khí Argon Tinh Khiết

Giá: Liên hệ

Khí Helium/ Khí Heli sử dụng trong Y tế/ Khí Heli Công nghiệp

Giá: Liên hệ